خبرها

اخبار

خبرها

 طلبه کرده قول پیکرش
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • ببینید | نقل قول شهید حاج قاسم سلیمانی از طلبه جوانی که وصیت کرده پیکرش را کنار او دفن کنند