فال حافظ

فال حافظ

بنال بلبل اگر با منت سر ياريست
در آن زمين که نسيمي وزد ز طره دوست
بيار باده که رنگين کنيم جامه زرق
خيال زلف تو پختن نه کار هر خاميست
لطيفه ايست نهاني که عشق از او خيزد
جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال
قلندران حقيقت به نيم جو نخرند
بر آستان تو مشکل توان رسيد آري
سحر کرشمه چشمت به خواب مي ديدم
دلش به ناله ميازار و ختم کن حافظ
که ما دو عاشق زاريم و کار ما زاريست
چه جاي دم زدن نافه هاي تاتاريست
که مست جام غروريم و نام هشياريست
که زير سلسله رفتن طريق عياريست
که نام آن نه لب لعل و خط زنگاريست
هزار نکته در اين کار و بار دلداريست
قباي اطلس آن کس که از هنر عاريست
عروج بر فلک سروري به دشواريست
زهي مراتب خوابي که به ز بيداريست
که رستگاري جاويد در کم آزاريست

تعبیر فال : رسیدن به هدف کار آسانی نیست. صداقت و ایمان می تواند انسان را در راه رسیدن به مقصود یاری کند. ریاکاری را از خود دور کن که نتیجه ای برای تو ندارد. با مردم به خوبی و انسانیت رفتار کن.

برای گرفتن فال حافظ مجدد لطفا کلیک کنید.

Copyright © 2012 - 2021 | تمامی حقوق این وب سایت برای rasoo.ir محفوظ است
طراحی و اجرا:rasoo.ir